Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii wykonujemy następujące prace:

  • Wiercenia hydrogeologiczne (studnie, piezometry),
  • Dokumentowanie i wykonanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  • Zakładanie sieci piezometrów dla potrzeb monitoringu lokalnego,
  • Opracowania dokumentacji hydrogeologicznych,
  • Opracowania projektów prac geologicznych,
  • Opracowania operatów wodnoprawnych.
Pomiar zwierciadła wód gruntowych Piezometr wchodzący w skład monitoringu lokalnego stacji paliw
Piezometr wchodzący w skład monitoringu lokalnego stacji paliw
Inwentaryzacja sieci piezometrów monitoringu lokalnego zbiornika retencjnego Jeziorsko